O nas

Gabinet prowadzony jest przez lekarza praktykującego od 1992. Gabinet jest wyposażony w nowoczesną aparaturę renomowanych firm, która umożliwia kompleksowa diagnostykę i leczenie chorób oczu. Zapewniany wygodę, bardzo przyjazna atmosferę, pełne zaangażowanie w proces leczenia pacjentów dorosłych oraz dzieci.

Zakres badań

Diagnostyka wad refrakcji

Do badania wykorzystuje się urządzenie zwane AUTOREFRAKTOMETREM. Przy jego pomocy diagnozuje się takie wady wzroku jak: krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm . Po przeprowadzonym badaniu dopasowuje się odpowiednią korekcję optyczną.

Diagnostyka przedniego odcinka oka

Badanie przeprowadza się za pomocą BIOMIKROSKOPU inaczej LAMPY SZCZELINOWEJ. W odpowiednim powiększeniu ocenia się rogówkę, komorę przednią oka oraz tęczówkę i soczewkę. Dzięki temu rozpoznaje się takie schorzenia jak : zapalenie i zwyrodnienie rogówki, patologie spojówki i tęczówki, astygmatyzm oraz zmętnienie soczewki czyli tzw. zaćmę.

Diagnostyka tylnego odcinka oka (OFTALMOSKOPIA)

Badanie dna oka służy diagnostyce schorzeń okulistycznych dotyczących nerwu wzrokowego, siatkówki , siatkówki centralnej zwanej plamką żółtą. Przy okazji ocenia się też ciało szkliste wypełniające gałkę oczną, którego stan również wpływa na jakość widzenia. Ocena dna oka daje też informacje o ogólnym stanie zdrowia. Może wskazywać na istnienie nadciśnienia tętniczego , cukrzycy, miażdżycy czy schorzenia neurologicznego.

Diagnostyka jaskry

Jaskra jest jedną z najgroźniejszych chorób oczu występującą w każdym okresie życia , choć najczęściej dotykającą osoby w wieku dojrzałym. Często rozwija się w sposób nie dający wyraźnych objawów. Zaawansowana jaskra poważnie uszkadza nerw wzrokowy , co powoduje stopniowe zawężanie pola widzenia i może skutkować całkowitą utratę wzroku. W trakcie wizyty okulistycznej ocenia się ostrość wzroku , dokonuje się pomiaru ciśnienia śródgałkowego oraz ocenia tarczę nerwu wzrokowego. Po wstępnych badaniach często konieczna jest dalsza diagnostyka np. ocena kąta przesączania , badanie perymetryczne oraz badania obrazowe takie jak OCT . GDX, HRT Odpowiednio wczesne wykrycie jaskry może skutecznie zapobiec dalszemu uszkodzeniu nerwu wzrokowego.

Diagnostyka zaćmy

Zaćma (inaczej katarakta) może być nabyta lub wrodzona. Zaćma nabyta najczęściej dotyczy osób po 50 –tym roku życia. Polega ona na postępującym mętnieniu różnych warstw soczewki oka z powodu zaburzenia jej metabolizmu. Prowadzi do utraty jej przejrzystości i stopniowo pogarsza ostrość wzroku aż do całkowitego zaniewidzenia. Zaćma może być spowodowana przyjmowanymi lekami np. sterydami , urazami gałki ocznej oraz towarzyszyć innym schorzeniom takim jak cukrzyca czy krótkowzroczność.

Diagnostyka zwyrodnienia plamki żółtej (AMD)

Zwyrodnienie plamki żółtej pojawia się najczęściej u osób po 50-tym roku życia i skutkuje stopniowym uszkodzeniem plamki żółtej odpowiedzialnej za widzenie centralne. Powoduje zniekształcenia obrazu i pogarszanie się ostrości wzroku. Rozróżniane są dwie postaci zwyrodnienia : sucha i mokra. Degeneracja sucha ,inaczej zanikowa, rozwija się wolno i przebiega stosunkowo łagodnie. Degeneracja wysiękowa , czyli mokra, rozwija się dynamiczniej i może doprowadzić nawet do ślepoty.

Perymetria

Dzieli się na perymetrię statyczną i kinetyczną. Badanie perymetryczne służy do diagnostyki jaskry, schorzeń siatkówki oraz schorzeń neurologicznych.

Pachymetria

Jest to metoda diagnostyczna, która ma na celu pomiar grubości rogówki. Badanie to pozwala stwierdzić, czy zmierzone ciśnienie śródgałkowe u Pacjenta nie jest zawyżone bądź zaniżone przez pominięcie faktu istnienia grubszej bądź cieńszej rogówki.

Badanie stereoskopii i widzenia barwnego

Badanie widzenia stereoskopowego jest elementem badania okulistycznego, przeprowadza się je za pomocą różnego rodzajów testów. Jednym z nich jest badanie na tak zwanym synoptoforze, który pozwala na ocenę percepcji, fuzji stereoskopowej.

Badanie kierowców

W naszym gabinecie przeprowadzamy badania okulistyczne dla kierowców zawodowych, jak również dla osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami. Badamy między innymi : widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrasty.

Badanie wysokościowe

W naszym gabinecie przeprowadzamy okresowe badania okulistyczne dla osób pracujących lub ubiegających się o pracę na wysokościach do 3 m. i powyżej 3 m.

Kontakt

Miejski Gabinet Okulistyczny Katarzyna Liszka
Ul. Żerańska 14B,
66-400 Gorzów Wlkp.

Rejestracja wizyt:
gabinet prywatny +48 505 006 527

MIEJSKI GABINET OKULISTYCZNY czynny od poniedziałku do piątku

TELEFONICZNA REJESTRACJA PACJENTÓW w ramach gabinetu prywatnego - od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00 -17.00 pod numerami: +48 505 006 527 oraz +48 95 722 42 09